ImprintGeneral TermsImprint
English Deutsch
print
Contact formContact personsRoad map

Your contact persons

CEO

Mr. Joachim Heil

KTC Kabelsysteme GmbH
Hofaeckerstrasse 11
D-74564 Crailsheim

Tel.: +49(0)7951 / 9617-53
Fax: +49(0)7951 / 9617-30

Mail: j.heil@ktc-kabelsysteme.de

Customer Service

Ms. Sabine Burkert

KTC Kabelsysteme GmbH
Hofaeckerstrasse 11
D-74564 Crailsheim

Tel.: +49(0)7951 / 9617-47
Fax: +49(0)7951 / 9617-30

Mail: s.burkert@ktc-kabelsysteme.de

QM Manager

Mr. Axel Brackmann

KTC Kabelsysteme GmbH
Hofaeckerstrasse 11
D-74564 Crailsheim

Tel.: +49(0)7951 / 9617-33
Fax: +49(0)7951 / 9617-30

Mail: a.brackmann@ktc-kabelsysteme.de

Purchasing Manager

Mr. Juergen Gebert

KTC Kabelsysteme GmbH
Hofaeckerstrasse 11
D-74564 Crailsheim

Tel.: +49(0)7951 / 9617-45
Fax: +49(0)7951 / 9617-30

Mail: j.gebert@ktc-kabelsysteme.de

PM Manager

Mr. Heinz Kiutra

KTC Kabelsysteme GmbH
Hofaeckerstrasse 11
D-74564 Crailsheim

Tel.: +49(0)7951 / 9617-21
Fax: +49(0)7951 / 9617-30

Mail: h.kiutra@ktc-kabelsysteme.de

Copyright © 2011-2012 KTC Kabelsysteme GmbH / Ein Unternehmen der Zech-Gruppe